blog img

‘कॅलिडिओस्कोप’

22 जून 2016 रोजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे च्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेला भारताचा पहिला” पिको” सॅटलाईट “स्वयम्” आकाशात
झेपावला या प्रकल्पाच्या प्रमुख होत्या

‘कॅलिडिओस्कोप’ Read More »