गझल

‘गझल’

गझल हा तंत्रशुद्ध काव्य प्रकार असून  गझल नेहमी वृत्तातच लिहिली जाते. कोणती ही रचना एक तर गझल असते किंवा गझल नसते.
गझलची रचना वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.  तिचे नियम असतात.

‘गझल’ Read More »